close
دانلود آهنگ جدید
پزشک استخدام پزشک استخدام,سایت استخدام,آگهی استخدام,استخدام های امروز,اخبار استخدام امروز,استخدامی,ن - 3 <h2>استخدام و نیازمندیها</h2> <h3>استخدام و نیازمندیها</h3>

جاب یاب|نیازمندیها،استخدام

این یک متن آزمایشی است ، برای تغییر متن به قسمت تنظیمات بلوک های دلخواه > اطلاعیه در زیر منوی سایت مراجعه کنید.

استخدام پزشک عمومی‌در شهر کرجاستخدام پزشک عمومی‌در شهر کرج

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای همشهری کرج -استان البرز19 مهر93,نیازمندیهای همشهری همشهری کرج -استان البرز19مهر 93,نیازمندیهای بازار کار امروز 19مهر93,آگهی های استخدام همشهری کرج -استان البرز19 مهر93,سایت استخدام همشهری کرج -استان البرز19 مهر93,استخدامی  همشهری کرج -استان البرز19 مهر 93,سایت کاریابی همشهری کرج -استان البرز19مهر93,کاردر همشهری کرج -استان البرز19مهر93 ,آگهی های استخدام ونیازمندیهای 19 مهر93,,دانلود نیازمندیهای 19مهر93,,نیازمندیهای همشهری کرج -استان البرز19/7/93,استخدام های همشهری کرج -استان البرز19مهر93,استخدام های همشهری کرج -استان البرز 19مهر93,استخدام کارمند همشهری کرج -استان البرز 19مهر93,استخدام بانک ها 19 مهر 93,استخدام آموزش و پرورش در همشهری کرج -استان البرز 19 مهر93,استخدام خانم همشهری کرج -استان البرز19/7/93

استخدام پزشک عمومی‌در شهر کرج

استخدام پزشک | مشهد ۱۵ مهر ۹۳استخدام پزشک | مشهد ۱۵ مهر ۹۳

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای تهران15 مهر93,نیازمندیهای همشهری تهران15مهر 93,نیازمندیهای بازار کار امروز 15مهر93,آگهی های استخدام تهران15 مهر93,سایت استخدام تهران15 مهر93,استخدامی  تهران15 مهر 93,سایت کاریابی تهران15مهر93,کاردر تهران15مهر93 ,آگهی های استخدام ونیازمندیهای 15 مهر93,,دانلود نیازمندیهای 15مهر93,,نیازمندیهای تهران15/7/93,استخدام های تهران15مهر93,استخدام های تهران 15مهر93,استخدام کارمند تهران 15مهر93,استخدام بانک ها 15 مهر 93,استخدام آموزش و پرورش در تهران 15 مهر93,استخدام خانم تهران15/7/93

استخدام پزشک | مشهد ۱۵ مهر ۹۳

آگهی های استخدام ونیازمندیهای هشمهری کرج- استان البرز-5مهر 93آگهی های استخدام ونیازمندیهای هشمهری کرج- استان البرز-5مهر 93

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای همشهری کرج-استان البرز5 مهر93,نیازمندیهای همشهری همشهری کرج-استان البرز5مهر 93,نیازمندیهای بازار کار امروز 5مهر93,آگهی های استخدام همشهری کرج-استان البرز5 مهر93,سایت استخدام همشهری کرج-استان البرز5 مهر93,استخدامی  همشهری کرج-استان البرز5 مهر 93,سایت کاریابی همشهری کرج-استان البرز5مهر93,کاردر همشهری کرج-استان البرز5مهر93 ,آگهی های استخدام ونیازمندیهای 5 مهر93,,دانلود نیازمندیهای 5مهر93,,نیازمندیهای همشهری کرج-استان البرز5/7/93,استخدام های همشهری کرج-استان البرز5مهر93,استخدام های همشهری کرج-استان البرز 5مهر93,استخدام کارمند همشهری کرج-استان البرز 5مهر93,استخدام بانک ها 5 مهر 93,استخدام آموزش و پرورش در همشهری کرج-استان البرز 5 مهر95,استخدام خانم همشهری کرج-استان البرز5/7/93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای هشمهری کرج- استان البرز-5مهر 93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای آذربایجان شرقی-تبریز-2مهر93آگهی های استخدام ونیازمندیهای آذربایجان شرقی-تبریز-2مهر93

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای تبریز-آذربایجان شرقی2 مهر93,نیازمندیهای همشهری تبریز-آذربایجان شرقی2مهر 93,نیازمندیهای بازار کار امروز 2مهر93,آگهی های استخدام تبریز-آذربایجان شرقی2 مهر93,سایت استخدام تبریز-آذربایجان شرقی2 مهر93,استخدامی  تبریز-آذربایجان شرقی2 مهر 93,سایت کاریابی تبریز-آذربایجان شرقی2مهر93,کاردر تبریز-آذربایجان شرقی2مهر93 ,آگهی های استخدام ونیازمندیهای 2 مهر93,,دانلود نیازمندیهای 2مهر93,,نیازمندیهای تبریز-آذربایجان شرقی2/7/93,استخدام های تبریز-آذربایجان شرقی2مهر93,استخدام های تبریز-آذربایجان شرقی 2مهر93,استخدام کارمند تبریز-آذربایجان شرقی 2مهر93,استخدام بانک ها 2 مهر 93,استخدام آموزش و پرورش در تبریز-آذربایجان شرقی 2 مهر92,استخدام خانم تبریز-آذربایجان شرقی2/7/93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای آذربایجان شرقی-تبریز-2مهر93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان خراسان-مشهد 31 شهریور 93آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان خراسان-مشهد 31 شهریور 93

 

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای خراسان-مشهد31 شهریور93,نیازمندیهای همشهری خراسان-مشهد31شهریور 93,نیازمندیهای بازار کار امروز 31شهریور93,آگهی های استخدام خراسان-مشهد31 شهریور93,سایت استخدام خراسان-مشهد31 شهریور93,استخدامی  خراسان-مشهد31 شهریور 93,سایت کاریابی خراسان-مشهد31شهریور93,کاردر خراسان-مشهد31شهریور93 ,آگهی های استخدام ونیازمندیهای 31 شهریور93,,دانلود نیازمندیهای 31شهریور93,,نیازمندیهای خراسان-مشهد31/6/93,استخدام های خراسان-مشهد31شهریور93,استخدام های خراسان-مشهد 31شهریور93,استخدام کارمند خراسان-مشهد 31شهریور93,استخدام بانک ها 31 شهریور 93,استخدام آموزش و پرورش در خراسان-مشهد 31 شهریور931,استخدام خانم خراسان-مشهد31/6/93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان خراسان-مشهد 31 شهریور 93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان خراسان-مشهد 30 شهریور 93آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان خراسان-مشهد 30 شهریور 93

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای خراسان-مشهد30 شهریور93,نیازمندیهای همشهری خراسان-مشهد30شهریور 93,نیازمندیهای بازار کار امروز 30شهریور93,آگهی های استخدام خراسان-مشهد30 شهریور93,سایت استخدام خراسان-مشهد30 شهریور93,استخدامی  خراسان-مشهد30 شهریور 93,سایت کاریابی خراسان-مشهد30شهریور93,کاردر خراسان-مشهد30شهریور93 ,آگهی های استخدام ونیازمندیهای 30 شهریور93,,دانلود نیازمندیهای 30شهریور93,,نیازمندیهای خراسان-مشهد30/6/93,استخدام های خراسان-مشهد30شهریور93,استخدام های خراسان-مشهد 30شهریور93,استخدام کارمند خراسان-مشهد 30شهریور93,استخدام بانک ها 30 شهریور 93,استخدام آموزش و پرورش در خراسان-مشهد 30 شهریور930,استخدام خانم خراسان-مشهد30/6/93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان خراسان-مشهد 30 شهریور 93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان اصفهان 30 شهریور 93آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان اصفهان 30 شهریور 93

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای اصفهان30 شهریور93,نیازمندیهای همشهری اصفهان30شهریور 93,نیازمندیهای بازار کار امروز 30شهریور93,آگهی های استخدام اصفهان30 شهریور93,سایت استخدام اصفهان30 شهریور93,استخدامی  اصفهان30 شهریور 93,سایت کاریابی اصفهان30شهریور93,کاردر اصفهان30شهریور93 ,آگهی های استخدام ونیازمندیهای 30 شهریور93,,دانلود نیازمندیهای 30شهریور93,,نیازمندیهای اصفهان30/6/93,استخدام های اصفهان30شهریور93,استخدام های اصفهان 30شهریور93,استخدام کارمند اصفهان 30شهریور93,استخدام بانک ها 30 شهریور 93,استخدام آموزش و پرورش در اصفهان 30 شهریور930,استخدام خانم اصفهان30/6/93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان اصفهان 30 شهریور 93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان اصفهان 29 شهریور 93آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان اصفهان 29 شهریور 93

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای اصفهان29 شهریور93,نیازمندیهای همشهری اصفهان29شهریور 93,نیازمندیهای بازار کار امروز 29شهریور93,آگهی های استخدام اصفهان29 شهریور93,سایت استخدام اصفهان29 شهریور93,استخدامی  اصفهان29 شهریور 93,سایت کاریابی اصفهان29شهریور93,کاردر اصفهان29شهریور93 ,آگهی های استخدام ونیازمندیهای 29 شهریور93,,دانلود نیازمندیهای 29شهریور93,,نیازمندیهای اصفهان29/6/93,استخدام های اصفهان29شهریور93,استخدام های اصفهان 29شهریور93,استخدام کارمند اصفهان 29شهریور93,استخدام بانک ها 29 شهریور 93,استخدام آموزش و پرورش در اصفهان 29 شهریور929,استخدام خانم اصفهان29/6/93

آگهی های استخدام ونیازمندیهای استان اصفهان 29 شهریور 93

استخدام پزشک جهت اشتغال در جمهوری آذربایجانشرکت آذر تبریز طب (Azər Təbriz Tibb MMC) جهت تکمیل کادر درمانی خود از علاقمندان در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید:

ـ پزشک عمومی (ترجیحا مسلط به زبان ترکی آذربایجانی)

ـ پزشک متخصص (داخلی، اعصاب، زنان و ...)

ـ علوم آزمایشگاهی

ـ فیزیوتراپ

 

مدارک مورد نیاز:

ـ ترجمه اصل آخرین مدرک تحصیلی به زبان ترکی آذربایجانی

ـ ترجمه ریزنمرات برای آخرین مدرک تحصیلی به زبان ترکی آذربایجانی

ـ گواهی تایید دانشگاه از وزارت بهداشت

 

محل اشتغال در جمهوری آذربایجان (شهرهای باکو و گنجه) و در کلینیک خصوصی می باشد.

هزینه های اسکان و اقامت، خورد و خوراک و ... برعهده شرکت می باشد.

 

 علاقمندان می توانند با شماره های  09192806546، 09149061983 و یا 00994505105815 تماس حاصل نمایند.

همچنین می توانید با استفاده از نرم افزارهای وایبر، واتس اپ و تانگو با شماره 09149061983 ارتباط برقرار کنید.

آدرس ایمیل: Dr.Azerbaycan@gmail.com

اسکایپ: Azertebriztibb

 

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای تبریز و آذربایجان شرقی – ۸ شهریور ۹۳

استخدام پزشک متخصص | 8 شهریور 93استخدام پزشک متخصص | 8 شهریور 93

 

 

آگهی های استخدام ونیازمندیهای تهران7 شهریور93,نیازمندیهای همشهری تهران7شهریور 93,نیازمندیهای بازار کار امروز 7شهریور93,آگهی های استخدام تهران7 شهریور93,سایت استخدام تهران7 شهریور93,استخدامی  تهران7 شهریور 93,سایت کاریابی تهران7شهریور93,کاردر تهران7شهریور93 ,آگهی های استخدام ونیازمندیهای 7 شهریور93,,دانلود نیازمندیهای 7شهریور93,,نیازمندیهای تهران7/6/93,استخدام های تهران7شهریور93,استخدام های تهران 7شهریور93,استخدام کارمند تهران 7شهریور93,استخدام بانک ها 7 شهریور 93,استخدام آموزش و پرورش در تهران 7 شهریور97,استخدام خانم تهران7/6/93

استخدام پزشک متخصص | 8 شهریور 93
عضویت در خبرنامه سایت